Wydanie prawa jazdy osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia
składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:

Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie

(Wydział Komunikacji i Rozwoju) wraz z oświadczeniem, że miejsce zamieszkania osoby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wglądu:

Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Załączniki:

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
  • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
  • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów do rozpoczęcia szkolenia i uzyskania prawa jazdy, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  • kopia prawa jazdy – jeżeli osoba posiada,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć po zdanym egzaminie państwowym)

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wydanie prawa jazdy - badania - OSK Hanex

1

WYKONAJ BADANIE LEKARSKIE

2

UDAJ SIĘ DO URZĘDU MIASTA,
STAROSTWA POWIATOWEGO

Wydanie prawa jazdy - dokumenty - OSK Hanex
Wydanie prawa jazdy - profil kursanta - OSK Hanex

3

ODBIERZ PROFIL KURSANTA KIEROWCY
W WYDZIALE KOMUNIKACJI

4

WYBIERZ SZKOŁĘ JAZDY
I ZAPISZ SIĘ NA KURS

Wydanie prawa jazdy - zapisy - OSK Hanex

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na każde pytanie. Skontaktuj się z nami już teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie P.W. Hanex Piotr Kukla z siedzibą w Ludomach. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących oferty Hanex. Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących im praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia ich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

OSK Hanex

Będzie nam bardzo miło, jeżeli nasza oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie, a Ośrodek Szkolenia Kierowców Hanex zostanie wytypowany do przeprowadzania szkoleń.

© Copyright 2021 Hanex. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: ponad.pl