Prawo jazdy

30-letnie doświadczenie

Firma powstała w 1989 roku jej założycielem był Mieczysław Kukla.

OSK „HANEX” odpowiada za poziom prowadzonych usług i zapewnia:

  • wysoki poziom kształcenia teoretycznej i praktycznej nauki jazdy,
  • podnoszenie świadomości wśród kursantów – przyszłych użytkowników dróg, zarówno w zakresie sprawności manualnej podczas jazdy, jak i odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze.

Bogate wyposażenie

  • pomieszczenie do prowadzenia zajęć teoretycznych (sala dydaktyczna – o powierzchni 30 m2) wyposażone w odpowiedni sprzęt audiowizualny, dobrze oświetlona i posiadająca klimatyzację,
  • sprzętem komputerowym,
  • materiałami szkoleniowymi,
  • przepisami o ruchu drogowym,
  • testami, podręcznikami i filmami instruktażowymi,
  • pomieszczenia socjalne i odpowiednie warunki sanitarne.
SZKOLIMY BEZPIECZNIE

Ośrodek szkolenia kierowców

Chcesz zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego lub założyć firmę transportową a może podnieść swoje kompetencje odnośnie transportu i logistyki? Dobrze trafiłeś. Profesjonalnie przygotujemy i przeprowadzimy dla Ciebie odpowiednie szkolenie. Rzetelnie udzielimy informacji odnośnie transportu drogowego. Sprawnie obsłużymy Cię w Naszym biurze. A to wszystko w jednym miejscu.

Kurs prawa jazdy kategorii A możesz rozpocząć w wieku 23 lat i 9 miesięcy lub 20 lat przy posiadaniu prawa jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat. Uprawnia Cię on do prowadzenia każdego motocykla, z bocznym wózkiem.

Prawo jazdy na motocykl (kategoria A)

Kurs prawa jazdy kategorii A1

Ta kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW (15 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). Aby się starać o kategorię A1 należy mieć ukończone 15 lat i 9 miesięcy.

Kurs możesz rozpocząć, jeśli masz ukończone 18 lat. Kategoria A2 prawa jazdy daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,58 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). O prawo jazdy kategorii A2 mogą starać się osoby, które mają ukończone 17 lat i 9 miesięcy.

Kurs prawa jazdy kategorii A2

Kurs prawa jazdy kategorii AM

Kurs możesz rozpocząć, jeśli masz ukończone 14 lat.  Posiadacze kategorii AM mogą poruszać się motorowerem lub tzw. czterokołowcem lekkim. Osoba, która chce się ubiegać o tego typu uprawnienia musi mieć ukończone 13 lat i 9 miesięcy. Takie uprawnienia daje nam także każda inna zdobyta kategoria.

Kurs możesz rozpocząć, jeśli masz ukończone 18 lat. Kurs prawa jazdy kategorii B i zdanie egzaminu państwowego uprawnia do kierowania samochodem osobowym do 3,5t. Do takich pojazdów można podpiąć lekką przyczepę (do 750 kg). Prawo jady kat. B umożliwia kierowanie motorowerem, quadem, a także motocyklem z zastrzeżeniem, że jego pojemność nie przekracza 125 cm3, lub moc nie przekracza 11 kW.

Warunkiem prowadzenia takich jednośladów jest posiadanie prawa jazdy w kat. B przez minimum 3 lata. 

Kurs na kategorię B

Kurs na kategorię B1

Kurs możesz rozpocząć, jeśli masz ukończone 16 lat. Posiadając prawo jazdy kategorii B1 możemy kierować tzw. „czterokołowcem lekkim”, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, a w przypadku przewozu osób 400 kg. Uzyskujemy także uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; czyli motorowerem – pojazdem dwu lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny, o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

Kurs możesz rozpocząć, jeśli masz ukończone 16 lat.  Przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki. Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Dodatkowo możemy także prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B.

Kurs na kategorię B+E

Kurs prawa jazdy kategorii C 

Kurs możesz rozpocząć, jeśli masz ukończone 18 lat. Kurs pozwala kierować zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rmc nie przekracza rmc pojazdu ciągnącego. Teoretycznie pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg, w przypadku holowania przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy.

Przeznaczony jest dla osób, które posiadają kategorię C prawa jazdy, a chcą dodatkowo ciągnąć przyczepę do ciężarówki. Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E,  nabywa uprawnienia kategorii D+E. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C+E musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B i C.

Kurs prawa jazdy kategorii C+E

Pakiet C, CE+ KWP

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Kwalifikacja dotyczy Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ wydane po 10.09.2009 r. lub zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

  • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kategorii prawo jazdy C, C+E po ukończeniu 21 roku życia

Przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, a także zespół pojazdów, który składa się z jednego wymienionego wyżej i przyczepy lub przyczep. Ten typ uprawnienia pozwala również na kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim (np. quadem), czyli pojazdami, które określone są dla kategorii AM

Kurs prawa jazdy kategorii T

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na każde pytanie. Skontaktuj się z nami już teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych będzie P.W. Hanex Piotr Kukla z siedzibą w Ludomach. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania informacji o aktualnościach dotyczących oferty Hanex. Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących im praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia ich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

OSK Hanex

Będzie nam bardzo miło, jeżeli nasza oferta wzbudzi Państwa zainteresowanie, a Ośrodek Szkolenia Kierowców Hanex zostanie wytypowany do przeprowadzania szkoleń.

© Copyright 2021 Hanex. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: ponad.pl